Opel Vectra

 • Ogłoszenia motoryzacyjne
 • Rok prod.
  Województwo
  Marka
 • Opel Vectra

  Ocena: 0.0/5
  Opel Vectra Opel Vectra
  Województwo: łódzkie
  Rok produkcji: 2004
  Kolor: granatowy akrylowy
  Przebieg: 251758 km
  Pojemność: cm³
  Moc: KM
  Cena: 8390 zł
 • Szczegółowy opis

  Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w prowadzonym konkursie ofert na zakup samochodu osobowego marki Opel Vectra C-CC 1.8, rok prod. 2004, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 8.390,00 złotych (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
  Oferty na zakup winny być przesłane listem poleconym na adres: Dorota Borkowska - Syndyk masy upadłości,
  Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, z dopiskiem na kopercie (Oferta – Opel), do dnia 9 lutego 2018 roku. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres. Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać:
  a) imię i nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,
  b) aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON lub PESEL,
  c) wskazanie składnika majątkowego, którego oferta dotyczy wraz z oferowaną ceną nabycia wyrażoną liczbowo
  i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza,
  d) zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,
  e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go,
  nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,
  a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty,
  f) podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
  g) zapewnienie jednorazowej zapłaty ceny nabycia w takim czasie, by jej pełne otrzymanie mogło być skwitowane przez syndyka w umowie sprzedaży oraz oświadczenie, że oferent posiada środki na dokonanie zapłaty oferowanej ceny,
  h) oświadczenie o gotowości przystąpienia do zawarcia umowy, w przypadku wygrania konkursu ofert, w miejscu
  i czasie wskazanym przez syndyka,
  i) dowód wpłaty wadium,
  j) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty.
  Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, ani nie mogą być wariantowe.
  Przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy
  o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7183 8350, prowadzony przez syndyka masy upadłości, w wysokości stanowiącej
  10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 839,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć złotych) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert
  od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie wyznaczonym przez syndyka. W razie braku możliwości zapłaty przez wyłonionego oferenta ceny sprzedaży w całości w dacie zawarcia umowy sprzedaży, a także w uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży wybór oferty przestaje wiązać syndyka.
  Wyboru nabywcy syndyk dokona w dniu 12 lutego 2018 roku.
  Zawarcie umowy sprzedaży, zapłata oraz wydanie przedmiotów sprzedaży nastąpi w dacie i miejscu wskazanym
  przez syndyka. Ewentualne koszty sprzedaży, w tym koszty sprawdzenia stanu przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.
  Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do upadłego, czy masy upadłości,
  z ceną nabycia przedmiotu konkursu.
  Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert w każdej chwili bez podania przyczyny, nieskorzystania z ofert, niewyłonienia nabywcy oraz prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z potencjalnymi kandydatami na nabywców.
  Z przedmiotem sprzedaży oraz z warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu (nr tel. 725-309-313).
 • Podobne ogłoszenia

  Województwo: świętokrzyskie
  Rok produkcji: 2005
  Kolor: inny metalik
  Przebieg: 231515
  Cena: 15900 zł
  auto
  Województwo: mazowieckie
  Rok produkcji: 2010
  Przebieg: 62000
  Cena: 27000 zł
  Województwo: mazowieckie
  Rok produkcji: 2006
  Kolor: srebrny
  Przebieg: 204000
  Cena: 10900 zł
  Województwo: śląskie
  Rok produkcji: 2007
  Cena: 13500 zł
  Województwo: łódzkie
  Rok produkcji: 2006
  Kolor: niebieski
  Przebieg: 248888
  Cena: 7999 zł
  Województwo: lubelskie
  Rok produkcji: 2017
  Kolor: Granatowy
  Przebieg: 2
  Cena: 42200 zł
 • Ciekawe publikacje motoryzacyjne

  Manufaktura Car Show 2013 Manufaktura Car Show 2013
  W miniony weekend w Ch Manufaktura można było zobaczyć wydarzenia pod nazwą "Manufaktura Car Show 2013". To propozycja dla miłośników czterech kółek w najróżniejszych odsłonach. W tym roku była to największa ...
  Hyundai Mistra - prototyp przeznaczony na rynek chiński Hyundai Mistra - prototyp przeznaczony na rynek chiński
  Model koncepcyjny Mistra, najnowsza propozycja marki przygotowana specjalnie z myślą o chińskim rynku, debiutuje w Szanghaju podczas Międzynarodowej Wystawy Motoryzacyjnej (2013 Shanghai International Automobile Industry ...
 • Suzuki GSX-R 1100
  Motor Show
  Przeprawa off-roadowa przez las
  Mercedes Benz f700
  Kandydatki na MISS, 49